PROCURAL SL 1600TT

PROCURAL SL 1600TT

Mimoriadne obľúbený zdvižno-posuvný systém PROCURAL SL 1600TT dopĺňa moderný vzhľad stavby.

Varianta zdvižno-posuvného systému SL1600TT je určená na stavbu konštrukcií s obzvlášť vysokými požiadavkami na tepelnú izoláciu.
Vo verzii PLUS je koeficient prestupu tepla Uf od 2,1 W/m2K a v najteplejšej verzii HI je súčiniteľ prestupu tepla Uf od 1,8 W/m2K.
Konštrukčná hĺbka úsekov je 67 mm pre krídla a 160 mm v prípade dvojkoľajových rámov, 247 mm – v prípade trojkoľajových rámov a 334 mm – v prípade štvorpásových rámov.

Systém umožňuje použitie výplní do hrúbky 51 mm.