PROCURAL PE96HI

PROCURAL PE96HI

Symetrický systém s veľmi vysokou tepelnou izoláciou určený pre dverné konštrukcie.
  • jeden rám pre dvere s otváraním dovnútra aj von
  • aplikované profilované tepelné mostíky so šírkou 50 mm umožnili veľmi vysokú tepelnú izoláciu od Uf = 1,2 W/(m2K)
  • veľmi dobré fyzikálne parametre nového systému potvrdzujú správy získané v inštitúte IFT ROSENHEIM
  • krídlo dverí v jednej rovine s rámom
  • možnosť výroby veľkorozmerných štruktúr
  • možnosť neviditeľného odvodnenia
  • Hĺbka rám: 96 mm
  • Hĺbka krídlo: 96 mm
  • Výplne: jednoduché zasklenie, kombinované zasklenie alebo nepriehľadné panely s hrúbkou: krídlo: 31 – 66 mm
  • Tepelná izolácia: Uf od 1,2 W/m2K, Ud = 0,8 W/m2K (prepočítané na dvere: D 1230 x V 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, dvojkomorové sklo).