Alutech W 72

Alutech W 72

Systém ALT W72 sa používa na výrobu okien, dverí a vchodov určených pre moderné energeticky úsporné a pasívne budovy. Vďaka najnovším technológiám a materiálom spĺňa systém ALT W72 najvyššie nároky.

  • Maximálna výška krídla: až do 1600 mm
  • Maximálna šírka krídla: 50 mm
  • Maximálna hrúbka výplňovej jednotky: Do 150 kg
  • Maximálna hmotnosť krídla: >=1,05 W/m2*K
  • Tepelná izolácia: Uw (EN ISO 12567-1:2011), PAS 24:2016 (trieda W)
  • Odolnosť proti vlámaniu: trieda 4 (600 Pa)
  • Priedušnosť (EN 1026: 2000, EN 12207: 1999): trieda E1200 (1200 Pa)
  • Vodotesnosť (EN 1027:2000, EN 12208:1999): trieda C5 (2000 Pa; 1/300)
  • Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (EN 12211: 2000, EN 12210: 1999): až 49 dB
  • Akustická izolácia (EN ISO 10140-2:2011, EN ISO 10140-4:2011)