Aluprof MB 79

Aluprof MB 79

Výborné tepelné parametre a tesnosť pri minimálnej stavebnej hĺbke.

kompatibilné s vyššou radou MB-86, z ktorej konštrukcia systému vychádza, aj s HS portálom (zdvižno-posuvným systémom) MB-77 HS