Aluprof MB 104 Passive

Aluprof MB 104 Passive

Najnovší okenný a dverný systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívnu výstavbu. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadte hodnotí pasívny štandard pri dosiahnutí Uw celého okna menší ako 0,85 W/m2K a to so sklom Ug 0,7 W/m2K. Okná MB-104 PASSIVE tento parameter spĺňajú vďaka vynikajúcemu prestupu oknom Uw 0,7 W/m2K.

  • Hĺbka rámu: 95 mm
  • Hĺbka krídla: 104 mm
  • Priepustnosť vzduchu: trieda 4 (Vodotesnosť EN 12207:2001)
  • Tepelná izolácia: C5/B5 EN 12210:2001
  • Odolnosť voči vetru: AE 1800 Pa EN 12208:2001
  • PASÍVNY ŠTANDARD: Certifikát,UW > 0,71 W/(m2K)